คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ดาวเคราะห์แคระเซเรสอาจเก็บน้ำเกลือใต้ดินที่ยังคงทะลักออกมาจนถึงทุกวันนี้

ดาวเคราะห์แคระเซเรสอาจเก็บน้ำเกลือใต้ดินที่ยังคงทะลักออกมาจนถึงทุกวันนี้

แร่ธาตุที่มีน้ำขังและน้ำแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยเพิ่มหลักฐานว่าเซเรสมีการใช้งานทางธรณีวิทยา เซเรสอาจไอเป็นน้ำเค็มหรือโคลนบนผิวของมันเป็นประจำ การค้นพบแร่ธาตุที่มีน้ำขังและผนังน้ำแข็งที่กำลังเติบโตบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์แคระสามารถกักเก็บน้ำใต้ดินที่เป็นของเหลวหรือน้ำเกลือที่เฉอะแฉะ ซึ่งได้หลบหนีผ่านรอยแตกและหลุมอุกกาบาตในอดีตที่ผ่านมา และอาจยังคงซึมออกมาจนถึงทุกวันนี้ ผลการวิจัยซึ่งรายงานในเอกสาร 2 ฉบับที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในวันที่ 14 มีนาคมในScience Advancesช่วยเพิ่มความตระหนักมากขึ้นว่า Ceres มีกิจกรรมทางธรณีวิทยา และอาจชี้ให้เห็นสัญญาณใหม่ ๆ...

Continue reading...